Thông báo:

Hiện tại hệ thống Topup bằng thẻ AnPay đang tạm khóa. Sẽ mở lại vào 12h ngày 24/01/2019

Quý khách có thể truy cập ippay.vn để nạp tiền cho điện thoại.