QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Điều kiện và thời gian tiếp nhận khiếu nại

- IPPay hiện tại tiếp nhận khiếu mại qua các kênh Email ,Chat, Hotline 1900 29 29 22 và chỉ hỗ trợ đối với các giao dịch được cung cấp thông tin đầy đủ , khớp với thông tin giao dịch trên hệ thống IPPay.

- Chỉ hỗ trợ đối với các giao dịch thực hiện trong vòng 01 tháng tính từ thời điểm IPPay nhận được khiếu nại trở về trước.

- Thời gian xử lý khiếu nại: trong vòng 24h từ khi tiếp nhận khiếu nại ( nếu vào ngày nghỉ, lễ sẽ được trả lời vào ngày làm việc kế tiếp)

2. Quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước 1: Kiểm tra thông tin khiếu nại do khách hàng cung cấp.

Nếu thông tin khiếu nại không phù hợp với các điều kiện tiếp nhận khiếu nại thì yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin hoặc từ chối giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Nếu thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác, kiểm tra lại tình trạng giao dịch trên hệ thống và kết quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các đối tác của IPPay.

Bước 3: Sau khi kiểm tra thông tin, thông báo lại với khách hàng tình trạng lỗi xảy ra, và hướng giải quyết sự cố:

  • Nạp tiền bù cho khách.
  • Gửi lại thông tin thẻ
  • Các trường hợp cần hỗ trợ khác

Bước 4: Thực hiện nạp bù hoặc gửi lại thông tin thẻ cho khách

Bước 5: Thông báo kết quả với khách hàng sau khi thực hiện xong qua điện thoại hoặc email.